Logo Wrocławskie Środowisko Akademickie - Twórcy i ich Uczniowie 14-15 listopada 2003
Założenia programowe | Twórcy i Uczniowie | Kalendarium | Aktualności
Uczelnie Wrocławia | Wystawa | Dokumenty | Galeria | Kontakt

Seminarium - Wystawa


Zbiór fotografii i reprodukcji dokumentów z dziejów polskiego wrocławskiego środowiska akademickiego załączamy z paru powodów.

Primo - dla potwierdzenia faktów znanych z dokumentów i relacji świadków oraz przybliżenia nam możliwości wczucia się w początki polskiego życia na gruzach dawnego pruskiego Breslau.
Secundo - ze względu na wymowę tych obrazów w odniesieniu do rozpowszechnianych jeszcze dzisiaj opinii niektórych publicystów niemieckich, zmierzających do wykazania rzekomych korzyści, jakie przypadły Polakom przez objęcie tak bardzo cywilizacyjnie zaawansowanego miasta w zamian za cywilizacyjnie zacofany Lwów.
Tertio - by ukazać wielkość wysiłku i klasę osiągnięć polskiego geniuszu na naszych Ziemiach Za-chodnich przez zestawienie tych żałosnych resztek miasta, w którym to nowe polskie życie akademickie kiełkowało, z rozbudowanymi obecnie strukturami wrocławskich uczelni wyższych.
Quarto - ze względu na fakt, iż nasza wiedza o nas samych jest wciąż niepełna, dlatego warto ten zaczątkowy zbiór wciąż rozszerzać, aby odnaleĽć inne jeszcze fotografie i dokumenty zawierające w sobie istotę historycznych wydarzeń.

W czasie trwania wystawy, która towarzyszyła seminarium, ks. Prof. J. Pater zauważył zdjęcie przedstawiające zakonnice wiozące na ręcznym wózku jakieś dobra przez ruiny, opodal kościoła NMP na Piasku. Okazuje się, że jedna z zakonnic żyje, a owym dobrem były ziemniaki uzyskane gdzieś pod Świdnicą, a raczej tylko ta ich część, jaką siostrzyczkom pozostawili napotkani po drodze sowieccy żołnierze...

Naszym celem jest ożywienie pamięci i wydobycie historycznej anegdoty, utrwalenie i upowszechnienie tych obrazów przemawiających do intelektu, wyobraĽni i uczucia, jak również ukazanie uroku wrocławskiego życia akademickiego.

Zbigniew Makarewicz
Komisarz Wystawy
Wrocław, 12 listopada 2003 r.Inicjatywa i koncepcja Wystawy zrodziła się podczas prac Komitetu Programowego Seminarium, ze szczególnym udziałem Zdzisława Samsonowicza. Wystawa, która została zorganizowana na Politechnice Wrocławskiej w dniach 12-18 listopada 2003 r., towarzyszyła Seminarium Wrocławskie Środowisko Akademickie - Twórcy i Ich Uczniowie. Oba wydarzenia odbywały się w trakcie listopadowe-go Święta Nauki Wrocławskiej.
W realizacji Wystawy uczestniczyli:

Zbigniew Makarewicz - komisarz Wystawy, Ryszard Czoch - wybór materiału i scenariusz, Jacek Kos i Marcin Kowalczyk - plastyka, Wojciech Gałek, Maria Gołaszewska, Lucyna Hajduk, Jacek Kos, Marcin Kowalczyk, Mariusz Świątczak, Franciszek Zgorzelski i Elżbieta Żołnierz - przygotowanie organizacja bezpośrednia

Udostępnienie zbiorów: Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum Architektury, Muzeum Narodowe, uczelnie i instytuty naukowe Wrocławia, Uniwersytet Opolski, ZN im. Ossolińskich.

Dokumentacja fotograficzna wernisażu i Wystawy: Krzysztof Mazur

Przygotowanie i zorganizowanie Wystawy było możliwe dzięki środkom kredytowanym przez Politechnikę Wrocławską.

Dziękujemy Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, władzom uczelni, wydziałów, instytutów oraz instytucjom naukowym i osobom prywatnym, które przyczyniły się do powstania Wystawy.

Komitet Programowy oraz Komitet Organizacyjny Seminarium


Wrocławskie Środowisko Akademickie - "Twórcy i Ich Uczniowie"
WYSTAWA, Politechnika Wrocławska 12-18 listopada 2003 r.


   
Uniwersytet Wrocławski Politechnika Wrocławska Akademia Ekonomiczna Akademia Medyczna Akademia Rolnicza Akademia Wychowania Fizycznego Akademia Sztuk Pięknych Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Akademia Muzyczna Papieski Wydział Teologiczny Wyższa Szkoła Oficerska Uniwersytet Opolski Politechnika Opolska