Logo Wrocławskie Środowisko Akademickie - Twórcy i ich Uczniowie 14-15 listopada 2003
Założenia programowe | Twórcy i Uczniowie | Kalendarium | Aktualności
Uczelnie Wrocławia | Wystawa | Dokumenty | Galeria | Kontakt

Założenia programowe

Celem Seminarium jest uchronienie od zapomnienia i uczczenie stosownym wydawnictwem wybitnych osobowości, Twórców środowiska akademickiego, którym przyszło działać w szczególnych, bezprecedensowych warunkach organizacyjnych i technicznych, w nieprawdopodobnie zniszczonej naszej wielkiej aglomeracji, nazywanej wówczas w mediach stolicą Ziem Odzyskanych, w sytuacji powojennej "wędrówki ludów" i w niezwykle złożonych uwarunkowaniach związanych ze społeczno-politycznymi transformacjami ustrojowymi kraju. Chodzi też o ukazanie ogromnego wysiłku, determinacji i dynamiki całej społeczności akademickiej Wrocławia w budowaniu środowiska akademickiego, co pozwoliło jej osiągnąć w krótkim czasie, bo już na początku lat sześćdziesiątych, pozycję jednego z najważniejszych ośrodków w kraju, a także pokazanie obecnej kondycji i oblicza tego środowiska na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia.

Seminarium jest organizowane z inicjatywy Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z terminem na święto naszego środowiska, w dniach 14-15 listopada 2003 roku. Opracowanie merytoryczne programu Seminarium powierzono osobom ze Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej i Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z delegatami uczelni.

Seminarium dotyczy wywoławczo powstania i rozwoju środowiska wrocławskich uczelni akademickich wyrosłych z "unijnej" uczelni, jaką tworzyły w pierwszych latach powojennych Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Objęcie tematyką seminarium również uczelni Opola jest o tyle uzasadnione, że w okresie powojennym województwo Wrocławskie obejmowało i Ziemię Opolską, zaś uczelnie Wrocławia przez cały okres, aż do czasów współczesnych, wspierały wysiłki Opolan w kreowaniu niezależnych wyższych uczelni do Politechniki i Uniwersytetu włącznie.

We Wrocławiu powstawały z biegiem czasu różne autonomiczne jednostki o zadaniach ściśle naukowych, naukowo-technicznych, czy też upowszechniania nauki lub nauki i techniki. Działały one lub działają jeszcze niejako w sprzężeniu zwrotnym z uczelniami akademickimi, będąc w stosunku do nich zarówno biorcami jak i dawcami; mają swój udział w niewątpliwym sukcesie naukowym i edukacyjnym, którym obecnie legitymuje się Wrocławskie Środowisko Akademickie - uczelniane.


Komitet Programowy:

Współprzewodniczący: prof. Jan Kmita, reprezentujący Politechnikę Wrocławską i prof. Ludwik Turko, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski;

zastępcy: prof. Zdzisław Samsonowicz (PWr) i prof. Adam Chmielewski (red., UWr); członkowie: dr hab. Ryszard Czoch, dr Bogusław Dembiński i dr Aleksandra Lewanowicz, reprezentujący Politechnikę Wrocławską oraz prof. Zbigniew Makarewicz z Akademii Sztuk Pięknych w roli Komisarza Wystawy towarzyszącej Seminarium i prof. Ryszard Badura reprezentujący Akademię Rolniczą.

Powołany Komitet Programowy został poszerzony w styczniu 2004 r. o osobę prof. Wojciecha Wrzesińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Wandę Wojtkiewicz-Rok z Akademii Medycznej i prof. Jędrzeja Chumińskiego z Akademii Ekonomicznej .

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący prof. Cezary Madryas, zastępca prof. Wojciech Glabisz (Politechnika Wroclawska)

Oba Komitety pracują nadal przygotowując stosowne wydawnictwo, które ukaże się w 2005 roku w 60. rocznicę powstania wrocławskiego środowiska akademickiego.
Uniwersytet Wrocławski Politechnika Wrocławska Akademia Ekonomiczna Akademia Medyczna Akademia Rolnicza Akademia Wychowania Fizycznego Akademia Sztuk Pięknych Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna Akademia Muzyczna Papieski Wydział Teologiczny Wyższa Szkoła Oficerska Uniwersytet Opolski Politechnika Opolska